Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni

AKTUALNOŚCI, strona 1:

ogłoszenie

Utworzono dnia 05.08.2022

     P.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określonych w ustawie o pomocy społecznej (t.j. z 2021 r., poz. 2268) i rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. (Dz.U. Nr 189, poz.1598 z ze zm.) w miejscu ich zamieszkania w roku 2022 - więcej informacji z zakładce specjalistyczne usługi opiekuńcze.

ogłoszenie

Utworzono dnia 16.03.2022

Szanowni Państwo!

Jeżeli gościcie w swoich domach czy ośrodkach uchodźców z Ukrainy informujemy, że dzięki hojności darczyńców, posiadamy w magazynie artykuły pierwszej potrzeby, takie jak np. pieluchy, środki higieniczne dla dzieci i dorosłych, żywność a także odzież. Prosimy również o zgłaszanie pilnych potrzeb Gości z Ukrainy, którym w miarę możliwości postaramy się pomóc.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (parter Urzędu Miejskiego w Jastarni), tel. 58 6751 900.

W sprawach nagłych i nie cierpiących zwłoki podajemy numer telefonu do kontaktu 572 777 846.

czytaj dalej na temat: ogłoszenie

ogłoszenie

Utworzono dnia 11.03.2022

W związku z trwającą wojną na Ukrainie, wszyscy zaangażowaliśmy się w pomoc uchodźcom. Obok wszechstronnej pomocy, Stowarzyszenie Otwartych Serc S.O.S. w Jastarni organizuje zbiórkę finansową w formie darowizny, tak aby zaspokoić podstawowe, najpilniejsze potrzeby rodzinom z Ukrainy, które już dotarły do naszej gminy.

Środki finansowe można wpłacać na:

 

Stowarzyszenie Otwartych Serc S.O.S.

84-140 Jastarnia

NR KONTA 54 1240 2920 1111 0010 4699 4667 

Z OBOWIĄZKOWYM TYTUŁEM: „DAROWIZNA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY”

czytaj dalej na temat: ogłoszenie

ogłoszenie

Utworzono dnia 28.02.2022
ogłoszenie

Włączając się w niesienie pomocy obywatelom Ukrainy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni rozpoczyna od dnia 28 lutego 2022 r. zbiórkę darów rzeczowych, które można przynosić do siedziby przy ulicy Portowej 24.

Zbiórką objęte są wyłącznie produkty i środki wymienione poniżej:

Odzież i okrycia: koce zwykłe i termiczne, śpiwory, podkładki pod materace do spania z wodoodpornej folii aluminiowej, płaszcze przeciwdeszczowe.

Środki higieny i czystości: płyny do kąpieli, pod prysznic, mydło, dezodoranty, pasta i szczoteczki do zębów, grzebienie, bielizna damska, męska i dziecięca (nowa), podpaski, pampersy, pieluch dla dorosłych, papier toaletowy i ręczniki papierowe, ręczniki, worki na śmieci, środki dezynfekujące, maski filtrujące lub jednorazowe.

Żywność: woda, żywność instant, batony, bakalie, orzechy, konserwy, makarony, płatki zbożowe, narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku (talerz głęboki, łyżki, noże, silikon spożywczy lub plastik).

Inne artykuły: zapałki, baterie, powerbanki, latarki, świece, zestawy pierwszej pomocy – podstawowe środki medyczne w tym leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwprzeziębieniowe.

Przyjmowane będą wyłącznie produkty wymienione powyżej. Zostaną one przekazane do punktów zajmujących się koordynacją pomocy dla uchodźców.

czytaj dalej na temat: ogłoszenie

zarządzenie

Utworzono dnia 05.01.2022

Zarządzenie Nr 1/2022

KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY

SPOŁECZNEJ W JASTARNI

z dnia 03.01.2022 r.

w sprawie ustanowienia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

dnia wolnego od pracy.

 

 

      Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy1 – tekst jednolity Dz.U. z    2020 r. poz. 1320 z późn. zmianami; § 7 pkt 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni wprowadzonego Uchwałą Nr XXIV/205/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r.

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni.

§ 2

Wymieniony w § 1 dzień wolny od pracy przysługuje za dzień 1 stycznia 2022 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

                                                                                                                   p.o. kierownika MOPS w Jastarni

                                                                                                                               Marzenna Dolemba

 

czytaj dalej na temat: zarządzenie

ogłoszenie

Utworzono dnia 04.01.2022
P.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określonych w ustawie o pomocy społecznej (t.j. z 2021 r., poz. 2268) i rozporządzeniu Ministra...
czytaj dalej na temat: ogłoszenie

ogłoszenie

Utworzono dnia 19.10.2021

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni ogłasza nabór wniosków
do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022, który adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym, lub
 3.  traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych w prowadzeniu bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia. Kartę należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni ul. Portowa 24 do dnia 15 grudnia 2021 r.
Szczegóły Programu oraz karta zgłoszenia dostępne są w niżej załączonym linku.

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

ogłoszenie

Utworzono dnia 19.10.2021

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni ogłasza nabór wniosków
do Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022, który adresowany jest do osób posiadających:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z Programu, proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia. Kartę należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni ul. Portowa 24 do dnia 31 grudnia 2021r.

Szczegóły Programu oraz karta zgłoszenia dostępne są w niżej załączonym linku.

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

czytaj dalej na temat: ogłoszenie

ogłoszenie

Utworzono dnia 20.07.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE P.O. KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTARNI

w ramach realizowanych zadań z ustawy o pomocy społecznej ogłasza nabór na stanowisko opiekunka środowiskowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia-  więcej informacji znajduje się w zakładce Praca - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni (naszops.pl)

ogłoszenie

Utworzono dnia 06.07.2021

Od 1 lipca 2021 roku wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia możesz złożyć TYLKO elektronicznie:

- na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS;

- przez bankowość elektroniczną;

- na portalu empatia.mpips.gov.pl.

Jeśli nie posiadasz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS dnia 17 września 2021 r. w  godz. 9-13 do Urzędu Miejskiego w Jastarni biuro nr 207.

czytaj dalej na temat: ogłoszenie

ogłoszenie

Utworzono dnia 29.06.2021

 

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni ogłasza dodatkowy nabór wniosków
do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021, który adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
  ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych w prowadzeniu bardziej samodzielnego i aktywnego życia.


 

           

 

czytaj dalej na temat: ogłoszenie

ogłoszenie

Utworzono dnia 16.06.2021

 

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

 

O dnia 01-07-2021 roku składanie wniosków na świadczenie „Dobry start” będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Jak składać wniosek od 1 lipca?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online: 

 • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
 • przez bankowość elektroniczną
 • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada.

 

czytaj dalej na temat: ogłoszenie

ogłoszenie

Utworzono dnia 16.06.2021

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Od 9 czerwca br. Karta Dużej Rodziny będzie dostępna w aplikacji mObywatel.

Każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory posiadał kartę w wersji tradycyjnej, elektronicznej czy w obu – będzie mógł z niej korzystać dzięki aplikacji mObywatel. Warunkiem jest dostęp do aplikacji mObywatel.

W wyniku wprowadzonych zmian, wszystkie osoby posiadające prawo do karty, automatycznie otrzymały kartę w formie elektronicznej. Osoby posiadające wyłącznie Karty tradycyjne nie będą musiały wnioskować o domówienie formy elektronicznej.

Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

czytaj dalej na temat: ogłoszenie

ogłoszenie

Utworzono dnia 18.03.2021
 

„Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

 

 

 

Projekt, który ma szansę zmienić sytuację osób
 z niepełnosprawnościami

Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

 

 

czytaj dalej na temat: ogłoszenie

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny